Spotkania formacyjne odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

Godzina: 18.30

Miejsce: kościół

Termin: kwiecień 2024

Przygotowanie prowadzi ks. Grzegorz Świecarz SAC.