In­for­mu­je­my, że I Ko­mu­nia św. zo­sta­ła za­plano­wana na nie­dzielę, 12 maja 2019 roku. Dzie­ci i ich ro­dzi­ny bedą uczestniczyły w przygotowaniach od września.

Rocznica I Komunii św. została zaplanowana na niedzielę, 26 maja 2019 roku.

 

Ponadto w kolejnym roku I Ko­mu­nia św. zo­sta­ła za­plano­wana na nie­dzielę, 17 maja 2020 roku a rocznica I Komunii św. została zaplanowana na niedzielę, 24 maja 2020 roku.