Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Głosi je ks. Mirosław Lewandowski SAC z Częstochowy. Dziś nauki podczas każdej Mszy św. Od poniedziałku do środy nauki rekolekcyjne podczas Mszy św. o godz. 800, 1800 i 2000. Sakrament pokuty i pojednania od poniedziałku do środy w godz. 800–900, 1600–1900, 2000–2100. Ofiary zebrane podczas Mszy św. w środę, na zakończenie rekolekcji, przeznaczone zostaną na dzieła prowadzone przez pallotyńską wspólnotę z Częstochowy. Szczegółowy rozkład rekolekcji dostępny jest w gablocie oraz na stronie internetowej parafii.
 2. Informujemy, że ze względu na rekolekcje, do środy włacznie, kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 3. Jutro rozpoczynają się rekolekcje dla uczniów średnich znajdujących się na terenie naszej parafii. Uczniowie spotykać się będą przez trzy dni na naukach w kościele o godz. 1100.
 4. Jutro obchodzić będziemy Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca N.M.P.
 5. Zespół charytatywny przygotowuje paczki świąteczne dla osób potrzebujących wsparcia z naszej parafii. Prosimy o przynoszenie produktów spożywczych o długiej trwałości. W przyszła niedzielę odbywać się będzie akcja „Chlebek miłości”, z której dochód pozwoli wzbogacić paczki o brakujące artykuły. Już dziś wszystkim z serca dziękujemy. Bóg zapłać!
 6. W piątek tradycyjnie już uczestniczyć będziemy w Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta. Po wieczornej Mszy św. udamy się do kościoła św. Wincentego à Paulo, gdzie rozpocznie się nasza modlitwa. Droga będzie wiodła ulicami: Kopernika, Geisslera, Warszawską, Leśną, Kościuszki. Zakończy się przed naszym kościołem. Z tej racji nie będzie już Drogi Krzyżowej o godz. 2000. Pozostałe godziny Drogi Krzyżowej, tj. o 1630 i 1730 – bez zmian.
 7. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczynająca obchód Wielkiego Tygodnia. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie palm. Obrzęd poświęcenia z uroczystym wejściem odbędzie się o godz. 1100. Przed tą Mszą św. prosimy wszystkich o zgromadzenie się przed światynią. Tego dnia przed obrazem Jezusa Miłosiernego będzie można składać skarbonki jałmużny wielkopostnej. Przed kościołem młodzież z Oazy będą rozprowadzać palmy.
 8. Wspólnoty ZAK działające przy naszej parafii wraz z ks. Ireneuszem Łukanowskim SAC zapraszają na pielgrzymkę do Wilna w dniach 20–22 kwietnia. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Bliższe informacje w zakrystii.
 9. Zapraszamy na weekendowe rekolekcje organizowane w naszym Domu Rekolekcyjnym: 29 czerwca – 1 lipca — rekolekcje biblijne oparte na metodzie Lectio divina. Poprowadzi je ks. Sławomir Radulski SAC, a pomagał mu będzie ks. Łukasz Górzyński SAC. Celem rekolekcji jest wprowadzenie do chrześcijańskiej medytacji nad Słowem Bożym metodą Lectio divina, która jest formą modlitwy opartą na indywidualnej lub wspólnotowej pogłębionej lekturze tekstów biblijnych; 25–27 maja — rekolekcje „Wspólnota – dar i zadanie“. Poprowadzi je ks. Łukasz Górzyński SAC. Skierowane są do członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, Szkół Nowej Ewangelizacji oraz innych wspólnot ewangelizacyjnych i modlitewnych. Więcej informacji i zapisy na stronie Domu Rekolekcyjnego www.pallotyni-otwock.pl oraz na furcie i na ulotkach wyłożonych przy wyjściu z kościoła.
 10. Wszystkim Gościom, Sympatykom kościoła i Parafianom ży­czy­my wielu łask Bożych w nowym tygodniu. Szczęść Boże!
 11. Wszystkim Gościom, Sympatykom kościoła i Parafianom życzymy błogo­sła­wieństwa Bożego na rekolekcyjny czas naszej przemiany. Szczęść Boże!