Akcje apostolskie

  • Obozy dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji
  • Rekolekcje oazowe
  • Paczki świąteczne dla potrzebujących na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy
  • Całoroczny Punkt Pomocy Caritas
  • Droga krzyżowa ulicami miasta
  • Festyn parafialny
  • Wykupywanie lekarstw dla najbardziej potrzebujących z terenu parafii
  • Imprezy organizowane we współpracy z Otwockim Centrum Kultury i instytucjami kulturalnymi
  • Koncerty muzyki chrześcijańskiej