Droga Krzyżowa ulicami Otwocka

Pod­czas każ­dej Mszy św. gro­ma­dzi­my się, by świę­to­wać zmar­twych­wstanie Ch­ry­stu­sa. Jest jed­nak taki czas, kiedy spo­ty­ka­my się razem, aby roz­pa­mię­ty­wać mękę Je­zu­sa. Dziś, w pią­tek po­prze­dza­ją­cy Wiel­ki Ty­dzień, wspól­no­ta Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go i Św. Win­cen­tego à Paulo, jak co roku u­czest­ni­czy­ła w Dro­dze Krzy­żo­wej, która prze­szła u­li­ca­mi Otwoc­ka.

Droga Krzyzowa 101
Droga Krzyzowa 102
Droga Krzyzowa 103
Droga Krzyzowa 105
Droga Krzyzowa 106
Droga Krzyzowa 107
Droga Krzyzowa 108
Droga Krzyzowa 111
Droga Krzyzowa 112
Droga Krzyzowa 113
Droga Krzyzowa 114
Droga Krzyzowa 115
Droga Krzyzowa 116
Droga Krzyzowa 117
Droga Krzyzowa 118
Droga Krzyzowa 119
Droga Krzyzowa 120
Droga Krzyzowa 121
Droga Krzyzowa 122
Droga Krzyzowa 123
Droga Krzyzowa 125
Droga Krzyzowa 126
Droga Krzyzowa 129
Droga Krzyzowa 131
Droga Krzyzowa 132
Droga Krzyzowa 135
Droga Krzyzowa 136
Droga Krzyzowa 137
Droga Krzyzowa 138
Droga Krzyzowa 139
Droga Krzyzowa 140
Droga Krzyzowa 141
Droga Krzyzowa 144
Droga Krzyzowa 146
Droga Krzyzowa 147
Droga Krzyzowa 148
Droga Krzyzowa 149
Droga Krzyzowa 150
Droga Krzyzowa 151
Droga Krzyzowa 153