Wielki Piątek

Wiel­ki Pią­tek to dzień smut­ku. Jezus u­mie­ra na krzy­żu. Wy­da­wało­by się, że to już ko­niec. Ale chrze­ści­ja­nie wie­dzą, że Wiel­ki Pią­tek to dzień łaski danej ludz­ko­ści od Boga. Syn Boży od­da­je życie za każ­de­go grzesz­ni­ka, za każ­de­go z nas. Męka i śmierć Je­zu­sa nie pro­wa­dzi do u­pad­ku, ale do trium­fu.

fot.: Urszula Król

Wielki Piatek 101
Wielki Piatek 102
Wielki Piatek 103
Wielki Piatek 104
Wielki Piatek 105
Wielki Piatek 106
Wielki Piatek 107
Wielki Piatek 108
Wielki Piatek 109
Wielki Piatek 110
Wielki Piatek 112
Wielki Piatek 113
Wielki Piatek 114
Wielki Piatek 115
Wielki Piatek 116
Wielki Piatek 117
Wielki Piatek 118
Wielki Piatek 119
Wielki Piatek 120
Wielki Piatek 121
Wielki Piatek 122
Wielki Piatek 123
Wielki Piatek 124
Wielki Piatek 125
Wielki Piatek 126
Wielki Piatek 127
Wielki Piatek 128
Wielki Piatek 129
Wielki Piatek 130
Wielki Piatek 131
Wielki Piatek 132
Wielki Piatek 133
Wielki Piatek 134
Wielki Piatek 135
Wielki Piatek 136
Wielki Piatek 137
Wielki Piatek 138
Wielki Piatek 139
Wielki Piatek 140
Wielki Piatek 141
Wielki Piatek 142
Wielki Piatek 143
Wielki Piatek 144
Wielki Piatek 145
Wielki Piatek 146
Wielki Piatek 147
Wielki Piatek 148
Wielki Piatek 149
Wielki Piatek 150
Wielki Piatek 151
Wielki Piatek 152
Wielki Piatek 153
Wielki Piatek 154
Wielki Piatek 155
Wielki Piatek 156
Wielki Piatek 157
Wielki Piatek 158
Wielki Piatek 159
Wielki Piatek 160
Wielki Piatek 161
Wielki Piatek 162
Wielki Piatek 163