Procesja i Msza św. rezurekcyjna

Ch­ry­stus zo­stał zło­żony w o­fie­rze jako nasza Pa­scha. Tak prze­to od­pra­wiaj­my świę­to nasze, nie przy u­ży­ciu sta­re­go kwasu zło­ści i prze­wrot­no­ści, lecz na prza­śnym chle­bie czy­sto­ści i praw­dy (por. 1 Kor 5, 7-8).

Rezurekcja 001
Rezurekcja 002
Rezurekcja 003
Rezurekcja 004
Rezurekcja 005
Rezurekcja 006
Rezurekcja 007
Rezurekcja 008
Rezurekcja 009
Rezurekcja 010
Rezurekcja 011
Rezurekcja 012
Rezurekcja 013
Rezurekcja 014
Rezurekcja 015