Zapraszamy do scholi!

Po­niż­szym wier­szem pra­gnie­my za­pro­sić wszyst­kie dzie­ci, i chłop­ców i dziew­czyn­ki, które chcia­ły­by śpie­wać pod­czas nie­dziel­nej Mszy św. dzie­cięcej. Zgła­szać się można bez­po­śred­nio przed lub po Mszy Świę­tej u dusz­pa­ste­rza lub o­pie­ku­nów scho­li.

Zapraszamy na fatalne
ogłoszenia parafialne.

W tym kościele, w tej świątyni
Posługują Pallotyni.

My już lata ich wspieramy,
Gdy dla dzieci tu śpiewamy.

Dołącz do nas, śpiewaj z nami,
Ale także z Aniołami.

O rodzicu twoich dzieci,
Niech w twej głowie myśl zaświeci

Syna, córkę z twojej woli
Poślij zaraz tu do scholi.

Toż ta młodzież, toż ta schola
Twórcza jest na wszystkich polach.

Twoje dzieci, szkraby małe,
Odmienione będą całe.

Pozwól tylko, aby mogły
Śpiewać z nami Boże modły.

My już lata swoje mamy
Ale nie, nie narzekamy.

Chcemy tylko, aby nowi
Alleluja śpiewać mogli.

By dzieciaki uśmiech miały
Bogu chwałę zaśpiewały.

Stąd te wiersze układamy
I was wszystkich zapraszamy!

Starsi, młodsi, zwariowani
I z radością rozśpiewani.

Dołączajcie dużo, wiele
Zaśpiewamy za niedzielę.

Ale bez was nie ma mowy,
Niech dołączy dziś ktoś nowy.

Nie ma co się zastanawiać,
Ani nadto się obawiać.

Bogu służyć, Bogu śpiewać,
Jego imię tu opiewać.

To dla ciebie ta przygoda,
Ona siły tobie doda.

Przybądź zatem z rodzicami
I zaśpiewaj razem z nami.

Nie ma czego się obawiać
Ocen nie będziemy stawiać.

Już w sobotę na zabawę,

No i może jakąś strawę.

Jedenasta to godzina,
gdy zabawa się zaczyna.

A w niedzielę o tej porze
Śpiewać będziem Tobie Boże.

Ja, ksiądz dzisiaj chcę tu dodać,
Że im można w pełni ufać.

Ludzie to są przewspaniali
I radośni będą cali.

Gdy swe dzieci przywieziecie,
No i potem odwieziecie,

To na próbę, to na Mszę,
Bo i może Pan Bóg chce.