Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Drukuj
MandatumWraz z nastaniem wielkoczwartkowego wieczoru, zakończył się w Kościele Wielki Post. Rozpoczął się zaś najważniejszy w roku liturgicznym czas – Święte Triduum Paschal­ne. Podczas tych dni Kościół celebruje Miste­rium Paschalne Chrystusa. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej inauguruje to triduum. Związana jest ona istotowo już z Wielkim Piątkiem – pierwszym dniem triduum – dniem krwawej ofiary Chrystusa. Jest jednak pamiątką i urzeczywistnieniem ofiary bezkrwawej – Eucharystii, którą Zbawiciel polecił nam składać na swoją pamiątkę, aż do Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów.

Otwierająca dzisiejszą modlitwę antyfona ukazuje najszerszą panoramę Triduum Paschalnego głosząc: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Innymi słowy mówiąc – Krzyż Chrystusa jest zwycięski! Msza Święta Wieczerzy Pańskiej jest również pamiątką ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i sakramentu święceń. Wieczór dzisiejszy to zatem szczególne święto wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów.

Uczestnicząc w całym Truduum Paschalnym powinniśmy uświadomić sobie, że te zbawcze wydarzenia nie tylko są przez nas wspominane, ale dzieją się tu i teraz.

Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Andrzej Tekieli SAC, a homilię wygłosił ks. Jacek Wróbel SAC.

Zdjęcia z Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej można zobaczyć w galerii.