Procesja i Msza św. rezurekcyjne

Nasze świę­to­wa­nie zmar­twych­wstania Ch­ry­stusa prze­dłu­ża­my na nie­dziel­ny po­ra­nek i całe osiem na­stęp­nych dni. Na­wie­dzając pusty grób u­pew­nia­my się, że Ch­ry­stus zmar­twych­wstał! Z ra­do­ścią i po­kojem gło­śmy tę praw­dę ca­łe­mu świa­tu.

Procesji i Mszy św. rezurekcyjnej przewodniczył ks. Wojciech Jurkowski SAC.

 

Rezurekcja 001
Rezurekcja 002
Rezurekcja 003
Rezurekcja 004
Rezurekcja 005
Rezurekcja 006
Rezurekcja 007
Rezurekcja 008
Rezurekcja 009
Rezurekcja 010
Rezurekcja 011
Rezurekcja 012
Rezurekcja 013
Rezurekcja 014
Rezurekcja 015
Rezurekcja 016
Rezurekcja 017
Rezurekcja 018
Rezurekcja 019
Rezurekcja 020
Rezurekcja 021
Rezurekcja 022
Rezurekcja 023
Rezurekcja 024
Rezurekcja 025
Rezurekcja 026
Rezurekcja 027
Rezurekcja 028
Rezurekcja 029
Rezurekcja 030
Rezurekcja 031
Rezurekcja 032
Rezurekcja 033
Rezurekcja 034
Rezurekcja 035
Rezurekcja 036
Rezurekcja 037
Rezurekcja 038
Rezurekcja 039
Rezurekcja 040
Rezurekcja 041
Rezurekcja 042
Rezurekcja 043
Rezurekcja 044
Rezurekcja 045
Rezurekcja 046