Bierzmowanie

„Duch Pań­ski spo­czy­wa na Mnie, po­nie­waż Mnie na­ma­ścił i po­słał Mnie” (Łk 4,18)

Mło­dzież z na­szej pa­rafii przy­ję­ła dziś sa­krament bierz­mo­wa­nia. Dwa lata przy­go­towań zo­sta­ły u­wień­czo­na u­ro­czy­sto­ścią, któ­rej prze­wod­ni­czył or­dy­na­riusz na­szej die­cezji, bp. Ro­mu­ald Ka­miń­ski. Przez jego po­słu­gę nasza mło­dzież o­trzy­ma­ła Ducha Świę­te­go. Mó­dl­my się, aby dary Ducha Świę­te­go u­mac­niały ich do męż­ne­go świad­cze­nia o Bogu.

 

Bierzmowanie 001
Bierzmowanie 002
Bierzmowanie 003
Bierzmowanie 004
Bierzmowanie 005
Bierzmowanie 006
Bierzmowanie 007
Bierzmowanie 008
Bierzmowanie 009
Bierzmowanie 010
Bierzmowanie 011
Bierzmowanie 012
Bierzmowanie 013
Bierzmowanie 014
Bierzmowanie 015
Bierzmowanie 016
Bierzmowanie 017
Bierzmowanie 018
Bierzmowanie 019
Bierzmowanie 020
Bierzmowanie 021
Bierzmowanie 022
Bierzmowanie 023
Bierzmowanie 024
Bierzmowanie 025
Bierzmowanie 026
Bierzmowanie 027
Bierzmowanie 028
Bierzmowanie 029
Bierzmowanie 030
Bierzmowanie 031
Bierzmowanie 032
Bierzmowanie 033
Bierzmowanie 034
Bierzmowanie 035
Bierzmowanie 036
Bierzmowanie 037
Bierzmowanie 038
Bierzmowanie 039
Bierzmowanie 040
Bierzmowanie 041
Bierzmowanie 042
Bierzmowanie 043
Bierzmowanie 044
Bierzmowanie 045
Bierzmowanie 046
Bierzmowanie 047
Bierzmowanie 048
Bierzmowanie 049
Bierzmowanie 050
Bierzmowanie 051
Bierzmowanie 052
Bierzmowanie 053
Bierzmowanie 054
Bierzmowanie 055
Bierzmowanie 056
Bierzmowanie 057
Bierzmowanie 058
Bierzmowanie 059
Bierzmowanie 060
Bierzmowanie 061
Bierzmowanie 062
Bierzmowanie 063
Bierzmowanie 064
Bierzmowanie 065
Bierzmowanie 066
Bierzmowanie 067
Bierzmowanie 068
Bierzmowanie 069
Bierzmowanie 070
Bierzmowanie 071
Bierzmowanie 072
Bierzmowanie 073
Bierzmowanie 074
Bierzmowanie 075
Bierzmowanie 076
Bierzmowanie 077
Bierzmowanie 078
Bierzmowanie 079
Bierzmowanie 080
Bierzmowanie 081
Bierzmowanie 082
Bierzmowanie 083
Bierzmowanie 084
Bierzmowanie 085
Bierzmowanie 086
Bierzmowanie 087
Bierzmowanie 088
Bierzmowanie 089
Bierzmowanie 090
Bierzmowanie 091
Bierzmowanie 092
Bierzmowanie 093
Bierzmowanie 094
Bierzmowanie 095
Bierzmowanie 096
Bierzmowanie 097
Bierzmowanie 098
Bierzmowanie 099
Bierzmowanie 100
Bierzmowanie 101
Bierzmowanie 102
Bierzmowanie 103
Bierzmowanie 104
Bierzmowanie 105
Bierzmowanie 106
Bierzmowanie 107
Bierzmowanie 108
Bierzmowanie 109
Bierzmowanie 110
Bierzmowanie 111
Bierzmowanie 112
Bierzmowanie 113
Bierzmowanie 114