„Przypomnij mi Pana Boga, bo ja zaczynam Go zapominać”