Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Przed obrazem Matki Bożej wyłożona jest księga, do której można wpisywać dar swojej abstynencji.
  2. W czwartek, podczas wieczornej Mszy św., modlić się będziemy w intencjach zbiorowych o łaskę uzdrowienia duchowego i fizycznego. O terminie wznowienia modlitw o łaskę uzdrowienia w dotychczas praktykowanej formie poinformujemy po wakacjach.
  3. Wszystkim Gościom wypoczywającym w naszym mieście, Sympatykom kościoła i Parafianom życzymy błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże!